Revize komínů

Revize komínů čili revize spalinové cesty je upravena Nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „Nařízení“), a to konkrétně § 5 tohoto Nařízení.

Jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí komína?

Na rozdíl od kontroly spalinové cesty, která se provádí pravidelně v určitém časovém intervalu, revize spalinové cesty je prováděna pouze jednorázově při určitých situacích vymezených v Nařízení.

Kdy je nutná revize komínů?

Volno si kvůli nám brát nemusíte. Termín vždy naplánujeme v předstihu a společně.

Nechte nám na sebe kontakt
a my se Vám ozveme